• Stitched Panorama
 • slide12
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama

toman

Pozvánka na Oblastní shromáždění

Představenstvo OSK Písek, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov zve všechny své členy na Oblastní shromáždění, které se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 ve Vodňanech,  v prostorách Kulturního domu.

Kulturní dům se nachází v parku. Parkování na přilehlém velkém parkovišti.

Před zahájením OS se bude konat školení OZARO od 13.30 hodin

Začátek v 17.00 hodin.

Program:  1)  zahájení  – volba komisí

                     2 ) zpráva o činnosti OSK

                     3 )  zpráva Revizní komise ČSK

                     4 ) informace o hospodaření

                     5 )  zprávy ze sněmu

                     6 )  přestávka ( prezentace dentálních firem, občerstvení )

                     7 )  závěr – usnesení

Dokončení školení OZARO.

Upozornění z ÚČOCH České Budějovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem ke stále rostoucímu počtu pacientů odesílaných k vyšetření/ošetření na ambulanci oddělení ÚČOCH českobudějovické nemocnice a vzhledem k množícím se nešvarům vlastního odesílání si dovolujeme znovu upozornit na několik pravidel. Prosíme o jejich důsledné respektování.

 • Ordinační doba ambulancí: Po, Stř, Čt, Pá          08:00-15:00

Je nezbytně nutné, aby byl pacient ke konzultaci na naše oddělení vždy předem objednán (telefonicky či osobně). Vyšetření a ošetření neobjednaných neakutních pacientů není možné z kapacitních důvodů zvládnout.

Výjimku tvoří ošetření akutních neodkladných případů po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.

 • Úterý – ošetřovány budou POUZE akutní neodkladné případy po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.
 • Neobjednaní, neakutní pacienti budou při první návštěvě naší ambulance objednáni ke konzultaci – bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu, atd. – s upozorněním, že měli být řádně objednáni (samostatně nebo odesílajícím lékařem)
 • Pacienti, u kterých je nutné časné vyšetření na našem oddělení (např. podezření na nádorové onemocnění), VŽDY objednává ošetřující lékař osobně s lékařem oddělení ÚČOCH
 • Pacienty odesílejte řádně vybavené písemným doporučením (se specifikací konkrétního požadavku, razítkem pracoviště a čitelnou jmenovkou odesílajícího lékaře) a dostupnou RTG dokumentací. Formulace typu „RTG snímek zašleme na Vaše vyžádání“ nemůže být v žádném případě akceptována.

Extrakce prořezaných zubů, ošetřování úrazů zubů, sanace chrupu před nasazením antiresorpční léčby, užívání antitrombotické léčby, sanace chrupu před zahájením, v průběhu či po ukončení onkologické léčby, vyšetření k vyloučení fokální infekce včetně sanace ani kompenzované chronické interní onemocnění NEJSOU DŮVODEM K OŠETŘENÍ NA SPECIALIZOVANÉM PRACOVIŠTI.

 • Dále prosíme zubní lékaře o pečlivé zvažování indikací k odeslání pacientů (včetně dětských) na naší ambulanci.

Tyto výkony spadají plně do kompetence praktických zubních lékařů a budou tam zpět i směřovány bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu apod.

 • V reakci na aktuální dění: podezření či pozitivita na COVID-19 NENÍ DŮVODEM K ODESLÁNÍ PACIENTA NA NAŠE PRACOVIŠTĚ

Tel. č. RECEPCE                                                                                  38 787 8556

Tel. č. AMBULANCE – pouze pro konzultace lékaře s lékařem     38 787 8560

Zároveň děkujeme všem zubním lékařům, kteří tato pravidla od začátku dodržují.

Prim. MUDr. Pavel Střihavka

Odd. ÚČOCH

Nemocnice České Budějovice, a.s.