• Stitched Panorama
 • slide12
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama

Aktuality

Pozvánka na Oblastní shromáždění

Představenstvo OSK Písek, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov zve všechny své členy na Oblastní shromáždění, které se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 ve Vodňanech,  v prostorách Kulturního domu.

Kulturní dům se nachází v parku. Parkování na přilehlém velkém parkovišti.

Před zahájením OS se bude konat školení OZARO od 13.30 hodin

Začátek v 17.00 hodin.

Program:  1)  zahájení  – volba komisí

                     2 ) zpráva o činnosti OSK

                     3 )  zpráva Revizní komise ČSK

                     4 ) informace o hospodaření

                     5 )  zprávy ze sněmu

                     6 )  přestávka ( prezentace dentálních firem, občerstvení )

                     7 )  závěr – usnesení

Dokončení školení OZARO.

Read More »

Odkaz na webinář z 28.11.2022

https://www.dent.cz/online-webinar-28-11-2021/

Read More »

Odkaz na nový číselník stomatologických výrobků

https://www.dent.cz/ciselnik-stomatologickych-vyrobku-stomav/

Read More »

Zprávy z 77. jednání sněmu ČSK jsou k dispozici v sekci "KE STAŽENÍ"

Read More »

Změna organizace ambulantního provozu na odd. ÚČOCH nemocnice České Budějovice a.s.

Read More »

Upozornění z ÚČOCH České Budějovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem ke stále rostoucímu počtu pacientů odesílaných k vyšetření/ošetření na ambulanci oddělení ÚČOCH českobudějovické nemocnice a vzhledem k množícím se nešvarům vlastního odesílání si dovolujeme znovu upozornit na několik pravidel. Prosíme o jejich důsledné respektování.

 • Ordinační doba ambulancí: Po, Stř, Čt, Pá          08:00-15:00

Je nezbytně nutné, aby byl pacient ke konzultaci na naše oddělení vždy předem objednán (telefonicky či osobně). Vyšetření a ošetření neobjednaných neakutních pacientů není možné z kapacitních důvodů zvládnout.

Výjimku tvoří ošetření akutních neodkladných případů po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.

 • Úterý – ošetřovány budou POUZE akutní neodkladné případy po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.
 • Neobjednaní, neakutní pacienti budou při první návštěvě naší ambulance objednáni ke konzultaci – bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu, atd. – s upozorněním, že měli být řádně objednáni (samostatně nebo odesílajícím lékařem)
 • Pacienti, u kterých je nutné časné vyšetření na našem oddělení (např. podezření na nádorové onemocnění), VŽDY objednává ošetřující lékař osobně s lékařem oddělení ÚČOCH
 • Pacienty odesílejte řádně vybavené písemným doporučením (se specifikací konkrétního požadavku, razítkem pracoviště a čitelnou jmenovkou odesílajícího lékaře) a dostupnou RTG dokumentací. Formulace typu „RTG snímek zašleme na Vaše vyžádání“ nemůže být v žádném případě akceptována.

Extrakce prořezaných zubů, ošetřování úrazů zubů, sanace chrupu před nasazením antiresorpční léčby, užívání antitrombotické léčby, sanace chrupu před zahájením, v průběhu či po ukončení onkologické léčby, vyšetření k vyloučení fokální infekce včetně sanace ani kompenzované chronické interní onemocnění NEJSOU DŮVODEM K OŠETŘENÍ NA SPECIALIZOVANÉM PRACOVIŠTI.

 • Dále prosíme zubní lékaře o pečlivé zvažování indikací k odeslání pacientů (včetně dětských) na naší ambulanci.

Tyto výkony spadají plně do kompetence praktických zubních lékařů a budou tam zpět i směřovány bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu apod.

 • V reakci na aktuální dění: podezření či pozitivita na COVID-19 NENÍ DŮVODEM K ODESLÁNÍ PACIENTA NA NAŠE PRACOVIŠTĚ

Tel. č. RECEPCE                                                                                  38 787 8556

Tel. č. AMBULANCE – pouze pro konzultace lékaře s lékařem     38 787 8560

Zároveň děkujeme všem zubním lékařům, kteří tato pravidla od začátku dodržují.

Prim. MUDr. Pavel Střihavka

Odd. ÚČOCH

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Read More »

Zprávy z 72. jednání sněmu ČSK

Zprávy z 72. jednání sněmu ČSK jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“

Read More »

Fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

Na upozornění kolegy zde dáváme odkaz na stránky SÚKL zabývající se problematikou používání fluorchinolonových antibiotik

http://www.sukl.cz/fluorochinolonova-antibiotika-omezeni-pouzivani-potvrzeno

Read More »

Zprávy z 71. jednání sněmu ČSK

Zprávy z 71. jednání sněmu ČSK máte k dispozici v sekci „ke stažení“

Read More »

Zprávy ze 70. jednání sněmu ČSK

Zprávy z listopadového sněmu koneného v Liberci máte k dispozici v sekci „Ke stažení“

Read More »

Upřesnění informace k podmínkám provozování rentgenového zařízení v ordinaci zubního lékaře dle konzultace s Regionálním centrem SÚJB v Českých Budějovicích

Každé stomatologické pracoviště (právnická či fyzická osoba ) mající povolení k provozování registrovaného  rentgenového zařízení  je  od 1.1.2017 označeno nově jako REGISTRANT. Toto povolení  registranta platí však pouze do 31.12.2021. Pak je nutná nová registrace.

Podle nového atomového zákona musel každý REGISTRANT do konce roku 2017 ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta (tzv. OZARO). Tato osoba musí být neustále po dobu používání RTG přístroje osobně na pracovišti. Tzn. nejlépe každý pracovník pracující s RTG přístrojem.

Již jím nemůže být dřívější garant mimo ordinaci!!.

Každý OZARO mající stávající platné oprávnění musí po vypršení jeho platnosti avšak nejpozději do 31.12.2021 absolvovat vzdělávací kurz.

Nyní mohou tedy nastat tyto situace

 • Používám zubní  RTG a MÁM povolení  SÚJB  k používání s platností na dobu neurčitou  –  vydané před 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 se mé povolení automaticky stalo registrací, která zaniká za 5 let (1.1.2022).

Do této doby se musím nově registrovat.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

 • Používám zubní RTG a MÁM povolení SÚJB  k používání s platností na dobu určitou  –  vydané před 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 se mé povolení automaticky stává registrací s platností do doby uvedené v rozhodnutí, max. však na 5 let. Do této doby se musím nově registrovat.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

 • CHCI používat zubní RTG a k 31. 12. 2016 jsem neměl povolení k používání

Musím podat žádost SÚJB o registraci na registračním formuláři  – A1.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

.. a dále:

DO konce roku 2017 jsem měl ustanovit OSOBU ZAJIŠŤUJÍCÍ RADIAČNÍ OCHRANU REGISTRANTA (OZARO) a zajistit její přípravu a přítomnost na pracovišti při používání zdroje ionizujícího záření (nelze zajistit externě).

Situace:

 1. Na pracovišti se zubním RTG je při používání rtg zařízení přítomna dohlížející osoba s oprávněním SÚJB vydaným podle (starého) zákona č. 18/1997 Sb., (tuto osobu ustanovím osobou zajišťující radiační ochranu registranta) – toto oprávnění je platné do doby v něm uvedené, nejdéle však 5 let, do té doby se tato osoba musí zúčastnit další odborné přípravy (absolvováním vzdělávacího kurzu). Po tomto kurzu osoba již neskládá zkoušku na SÚJB.

nebo

 1. Na pracovišti se zubním RTG byl pouze externí dohled dle starého AZ. Měl jsem ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta, která musí být přítomna při používání rtg zařízení na pracovišti a nejpozději do 31. 12. 2017 měla být zajištěna její odborná příprava (absolvováním vzdělávacího kurzu). Po tomto kurzu se již neskládá zkouška na SÚJB.

Závěrem:

Je třeba oddělit pojmy Registrace zařízení používajícího RTG – tzv. Registrant

a ustanovení OZARO (osoby zajišťující radiační ochranu) s absolvovaným kurzem.

 

Při platných povoleních je tedy třeba registraci a školení provést nejpozději do 31.12.2021.

Na druhou stranu jsme byli regionálním centrem SÚJB požádáni o průběžné registrování pracovišť ještě před nejzažším termínem tak, aby mohli situaci co nejlépe administrativně zvládnout.

Adresa kam registrační formuláře zasílat:

Ing. Michaela Vostřáková

RC SÚJB Praha

Bartoškova 28

Praha, 140 00

 

S vyplněním formulářů doporučuji se obrátit na osobu, která vám zajišťuje kontrolu RTG přístrojů Zkouškou dlouhodobé stability. V našich vodách nejčastěji Ing.Karel Zeman.

 

Za OSK MUDr.Tomáš Dvořák,

mudr.dvorak@centrum.cz,

380 712 731

Read More »

Zprávy z 69. sněmu ČSK

Zprávy z 69. sněmu ČSK máte k dispozici v sekci „ke stažení“

Read More »

Informace pro lékaře a pacienty Odd. Ústní čelistní a obličejové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s.

Informace pro lékaře a pacienty

Read More »

Zápis z představenstva 21.2.2018

Zápis z představenstva 21.2.2018 najdete v sekci „Ke stažení“

Read More »

Důležité informace o stěhování odd. ÚČOCH Nemocnice ČB

PDF ke stažení

Read More »

Zápis a usnesení z posledního oblastního shromáždění

Zápis a usnesení z posledního oblastního shromáždění konaného 15.11.2017 najdete v sekci „ke stažení“

Read More »

Zprávy z 67. sněmu ČSK v Mikulově

Ke stažení ve formátu PDF v sekci „ke stažení“

Read More »

Zpávy ze 66. sněmu ČSK

V sekci „ke stažení“ máte k dispozici prezentaci z posledního sněmu ČSK v Plzni konaného 12.-13.11.2016

Read More »

Spuštěno diskusní forum

V sekci diskuse můžete diskutovat k volbě prezidenta ČSK. Ve druhém vláknu můžete psát podněty pro zlepšení apod.
Heslo pro vstup na forum rozešle paní Kvěchová. Zkontrolujte prosím zda je Váš e-mail aktuální.

Read More »

Prosba o spolupráci, Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie Nemocnice České Budějovice

Informace pro praktické zubní lékaře odesílající pacienty na ošetření na oddělení ÚČOCH NEMCB

PDF zde

Read More »