• Stitched Panorama
  • slide12
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama

Vzdělávání v regionu

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

si Vás dovoluje pozvat na podvečerní seminář věnující se problematice syndromu spánkové apnoe a onemocnění čelistního kloubu.

Program:

MUDr. Veronika Jiřičková (Spánková laboratoř Nemocnice České Budějovic, a.s.)

Jak poruchy spánku ovlivňují naše zdraví

MUDr. Michal Beňo, Ph.D. (Ortognátní poradna VFN Praha, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

Syndrom obstrukční spánkové apnoe z pohledu maxilofaciálního chirurga

MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň (TMK poradna VFN Praha, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

Diagnostika poruch TMK jako klíč k úspěšné léčbě

Datum:

čtvrtek 23. 09. 2021 v 17:00 hod

Místo konání semináře:

zasedací místnost Vzdělávacího střediska Nemocnice České Budějovice a.s., horní areál, pavilon T6 1. patro (viz plánek)

Přihlášky:

seminář se koná POUZE pro přihlášené osobykapacita zasedací místnosti omezena

přihlášky zasílejte do 10.9.2021 na e-mail: tichavova.blanka@nemcb.cz

v přihlášce, prosím, uvádějte jméno, příjmení a kontaktní e-mail na všechny přihlašované osoby (u hromadných přihlášek).

Na Vámi uvedený kontaktní e-mail Vám zpětně potvrdíme přihlášení a případně zašleme další informace týkající se semináře

Kontakt pro případné dotazy:             odd. ÚČOCH, Nemocnice České Budějovice a.s.

                                                           tel. 38 787 8556 (recepce)

                                                           e-mail: tichavova.blanka@nemcb.cz

Seminář NENÍ přihlášen do systému celoživotního vzdělávání, NENÍ ohodnocen kredity.

Seminář se koná zdarma, občerstvení není součástí.

Podmínky účasti se budou řídit aktuálními protiepidemiologickými opatřeními.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Pozvánka PDF