• Stitched Panorama
  • slide12
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama

Zpávy ze 66. sněmu ČSK

V sekci „ke stažení“ máte k dispozici prezentaci z posledního sněmu ČSK v Plzni konaného 12.-13.11.2016