• Stitched Panorama
 • slide12
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama

Upozornění z ÚČOCH České Budějovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem ke stále rostoucímu počtu pacientů odesílaných k vyšetření/ošetření na ambulanci oddělení ÚČOCH českobudějovické nemocnice a vzhledem k množícím se nešvarům vlastního odesílání si dovolujeme znovu upozornit na několik pravidel. Prosíme o jejich důsledné respektování.

 • Ordinační doba ambulancí: Po, Stř, Čt, Pá          08:00-15:00

Je nezbytně nutné, aby byl pacient ke konzultaci na naše oddělení vždy předem objednán (telefonicky či osobně). Vyšetření a ošetření neobjednaných neakutních pacientů není možné z kapacitních důvodů zvládnout.

Výjimku tvoří ošetření akutních neodkladných případů po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.

 • Úterý – ošetřovány budou POUZE akutní neodkladné případy po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH.
 • Neobjednaní, neakutní pacienti budou při první návštěvě naší ambulance objednáni ke konzultaci – bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu, atd. – s upozorněním, že měli být řádně objednáni (samostatně nebo odesílajícím lékařem)
 • Pacienti, u kterých je nutné časné vyšetření na našem oddělení (např. podezření na nádorové onemocnění), VŽDY objednává ošetřující lékař osobně s lékařem oddělení ÚČOCH
 • Pacienty odesílejte řádně vybavené písemným doporučením (se specifikací konkrétního požadavku, razítkem pracoviště a čitelnou jmenovkou odesílajícího lékaře) a dostupnou RTG dokumentací. Formulace typu „RTG snímek zašleme na Vaše vyžádání“ nemůže být v žádném případě akceptována.

Extrakce prořezaných zubů, ošetřování úrazů zubů, sanace chrupu před nasazením antiresorpční léčby, užívání antitrombotické léčby, sanace chrupu před zahájením, v průběhu či po ukončení onkologické léčby, vyšetření k vyloučení fokální infekce včetně sanace ani kompenzované chronické interní onemocnění NEJSOU DŮVODEM K OŠETŘENÍ NA SPECIALIZOVANÉM PRACOVIŠTI.

 • Dále prosíme zubní lékaře o pečlivé zvažování indikací k odeslání pacientů (včetně dětských) na naší ambulanci.

Tyto výkony spadají plně do kompetence praktických zubních lékařů a budou tam zpět i směřovány bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu apod.

 • V reakci na aktuální dění: podezření či pozitivita na COVID-19 NENÍ DŮVODEM K ODESLÁNÍ PACIENTA NA NAŠE PRACOVIŠTĚ

Tel. č. RECEPCE                                                                                  38 787 8556

Tel. č. AMBULANCE – pouze pro konzultace lékaře s lékařem     38 787 8560

Zároveň děkujeme všem zubním lékařům, kteří tato pravidla od začátku dodržují.

Prim. MUDr. Pavel Střihavka

Odd. ÚČOCH

Nemocnice České Budějovice, a.s.