• Stitched Panorama
  • slide12
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama

Doplnění provozního řádu

Vážení kolegové a kolegyně,

někteří z vás jste pravděpodobně byli již informováni o nové povinnosti provozovatelů zdravotnických a sociálních zařízení. Tato nová povinnost je dána novelou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (§ 89). Nejpozději do 31. 12. 2022 máte zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a předložit je na KHS ke schválení jako součást provozního řádu.

Díky pomoci paní MUDr. Ivaně Krabatschové z Územního pracoviště KHS v Českém Krumlově, která s laskavostí pro nás vypracovala potřebné podklady, vám můžeme touto cestou trochu usnadnit celý proces vyplnění pokynů a podání ke schválení. V příloze najdete 2 druhy žádostí o schválení dodatku k provoznímu řádu. Jedna žádost je pro fyzické osoby a druhá žádost je pro právnické osoby. Další přílohou jsou Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví. Ke každému bodu (a – r) je připraven návrh vyplnění. Některé body musíte doplnit sami podle Vaší ordinace, některé body můžete ponechat.

Povinnost vyplývá ze zákona Ministerstva životního prostředí (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Prováděcí vyhláška k zákonu je vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Přejeme všem krásné léto a v případě nejasností pište na mudr.dvorak@centrum.cz. Pokud budeme vědět, poradíme.

Za představenstvo OSK MUDr.Tomáš Dvořák